Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom en rad olika 

Vad vi utbildar inom

Geometrisäkring

Geometrisäkring är en viktig del av teknisk mätning, som syftar till att säkerställa att konstruktioner och anläggningar byggs enligt ritningar och specifikationer. 

 

Utbildning inom geometrisäkring ger studenterna de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att kunna genomföra mätningar och analysera resultaten på ett korrekt och noggrant sätt. 

 

Utbildningen kan omfatta ämnen som geometri, mätteknik, datorstödd mätning och dataanalys. Genom att ta en utbildning inom geometrisäkring kan man öka sin anställningsbarhet och möjligheter till karriärutveckling inom områden som till exempel bygg- och tillverkningsindustrin.

Form och läge

Utbildning inom mätteknik syftar till att utveckla studenternas färdigheter inom teknisk mätning och dataanalys. Mätteknik är en viktig disciplin inom många tekniska områden, såsom bygg- och anläggning, tillverkning och kvalitetskontroll. 

 

Under en utbildning inom mätteknik kan studenterna lära sig att utföra mätningar på olika typer av objekt, analysera data och dra slutsatser baserat på resultaten. 

 

Utbildningen kan även inkludera ämnen som datorstödd mätning, mätinstrument och mätmetoder. Genom att ta en utbildning inom mätteknik kan man öka sina chanser till anställning inom en rad olika branscher och yrken där teknisk mätning och dataanalys är en viktig del av arbetet.

Plast

Utbildning inom plast kan omfatta en rad olika ämnen, från polymerkemi och materialteknik till design och tillverkningsteknik. En grundläggande förståelse för plastmaterial och deras egenskaper är avgörande för att kunna arbeta med plastprodukter på ett säkert och effektivt sätt. 

 

Det finns också mer specialiserade utbildningar som fokuserar på tillverkningsprocesser som sprutgjutning eller formsprutning, vilket är vanliga metoder för att producera plastprodukter i stor skala. Utbildning inom plast kan vara en bra väg för den som vill arbeta inom industrin och bidra till utvecklingen av nya och innovativa produkter.

Förbränningsteknik

Utbildning inom förbränningsteknik kan vara en viktig del av att utveckla en hållbar energisektor. Genom att lära sig om processer för förbränning av fossila bränslen och förnybara alternativ, kan studenter och yrkesverksamma inom området bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och föroreningar. 

 

Utbildning inom förbränningsteknik kan inkludera kurser i termodynamik, kemisk reaktionskinetik, miljölagstiftning, och tekniker för mätning och övervakning av utsläpp.

Redo att ta din verksamhet till nästa nivå?