Laserscanning

För mätning av avstånd och stora objekt 

Vad är laserscanning?

Laserscanning är en process som skapar en tredimensionell digital modell av en detaljerad yta eller objekt. Det görs med hjälp av en 3D-scanner som använder olika tekniker för att mäta ytan och avståndet mellan punkterna på objektet.

Hur kan laserscanning underlätt ert arbete?

Resultatet är en 3D-modell som kan användas för en mängd olika ändamål, från prototyper och design till analys och dokumentation. 

Vilket i sin tur resulterar i ett grundligt förarbete inför ett kommande projekt.

Om FARO Focus

Vi kan hjälpa dig att få exakta och fullständiga mätningar av byggnader, anläggningar och komplexa miljöer, så att du kan fatta rätt beslut med hjälp av våra laserscanners från FARO Focus.