Kvalitetssäkring

Säkerställ din höga standard

Kvalitetssäkring är en avgörande funktion inom olika industriella och produktionsområden. Det innefattar att säkerställa att produkter och processer uppfyller fördefinierade kvalitetsstandarder och krav. Det omfattar en rad olika metoder och tekniker för att säkerställa både produkt- och processkvalitet, inklusive geometrisäkring, produktkvalitet, processstyrning, mätteknik, analyser och beräkningar för att förutse utfall. 

Några av våra tjänster inom kvalitetssäkring 

  • Projektledning 
  • Geometrisäkring – Dimensional Management 
  • Produktkvalitet 
  • Processstyrning – produktionskvalitet 
  • Mätteknik med GOM’s 3D-scanningsutrustningar 
  • Mätberedningar 
  • Analyser 
  • Beräkning – prediktering av utfall genom våra samarbetspartner