Konstruktion

Scan, modell och ritning

Konstruktion och produktutveckling är centrala delar av många industrier och företag. Stedings erbjuder omfattande tjänster inom detta område, inklusive CAD-stöd, reverse engineering, konvertering av CAD-geometri och beredning för numeriskt styrd fräsning. Deras expertis sträcker sig över olika CAD-system och de samarbetar med partners för att tillhandahålla beräkningar och stöd för olika beläggningsrelaterade projekt. 

Några av våra tjänster inom konstruktion 

  • Produktutveckling 
  • CAD-stöd (via partner / beläggningsrelaterat) 
  • Reverse engineering – Scan -> Modell -> Ritning 
  • Konvertering och reparation av CAD-geometri 
  • Beredning för numerisk styrd fräsning (NC) 
  • Beräkningar genom våra samarbetspartner 
  • Stedings arbetar i de flesta CAD system såsom CATIA, CREO, Tebit mfl.