GDPR och hantering av personuppgifter vid rekrytering 

När du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi vill därför informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att kunna:  

  • Bedöma din lämplighet för tjänsten 
  • Kontakta dig för en intervju 
  • Administrera rekryteringsprocessen 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Om du inte får tjänsten kommer dina personuppgifter att gallras senast 2 månader efter att rekryteringsprocessen är avslutad. Om du får tjänsten kommer dina personuppgifter att bli en del av din personalakt.

3d mättekniker

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss. Vi värnar om din integritet och strävar efter att alltid hantera dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av behöriga personer hos oss, till exempel rekryterare och chefer. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med externa leverantörer som hjälper oss med rekryteringsprocessen, till exempel leverantörer av rekryteringssystem.

Dina rättigheter

Du har en rad rättigheter avseende dina personuppgifter, till exempel: 
Få information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
Få tillgång till dina personuppgifter 
Begära rättelse av dina personuppgifter 
Begära radering av dina personuppgifter 
Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter 
Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter