3D Scanning

Vi är utrustade för alla typer av 3D-scanningar

Utrustade För Alla Typer av 3D Scanning

Med hjälp av vår mobila, optiska 3D scanning-sutrustning kan vi mäta upp och skapa en tät digital modell för detaljer med mycket hög precision och kvalitet, där kraven är höga och tiden knapp.

 

Räkna vår insats endast i timmar, inte i dagar!

 

Scanningsutrustningen som heter ATOS Tripe Scan och är från GOM mbH har ett stort scanningsområde (5 mm – 30 mm), och en hög mäthastigighet (1 300 000 mätpunkter inom 7 sekunder) samt mycket hög mätnoggrannhet (0,002 – 0,02 mm).

 

Snabbmonterad och mobil utrustning med intelligent programvara m.m.

 

Tillsammans med programvarorna Tebis och Geomagic Studio har vi verktyg med mycket hög integrering mot 3D scannat underlag vilket gör att vi idag har de bästa verktygen på marknaden.

 

ATOS III-skannern används brett inom olika typer av branscher och kan mäta olika objektstorlekar, typer och  former och kan leverera följande: 

ATOS Core - Ett av våra 3D Scannings-verktyg

Vad är 3D Scanning?

3D-scanning är en process som skapar en tredimensionell digital modell av en fysisk yta eller ett objekt. Det görs med hjälp av en 3D-scanner som använder olika tekniker för att mäta ytan och avståndet mellan punkterna på objektet. Resultatet är en 3D-modell som kan användas för en mängd olika ändamål, från prototyper och design till analys och dokumentation.

En bild på GOM ATOS III 3D Scanner

Hur fungerar 3D-scanning?

3D-scanning kan göras på olika sätt, men vanligtvis använder man en laserscanner eller en strukturerad ljusscanner. Laserscannern skickar ut en laserstråle som reflekteras tillbaka till scannern och ger information om avståndet till objektet. Strukturerade ljusscanners projicerar ett strukturerat mönster på ytan och mäter sedan avståndet till objektet utifrån hur mönstret förvrängs. Båda teknikerna ger hög precision och noggrannhet.

 

Vad används 3D-scanning till?

3D-scanning används inom många olika branscher, inklusive produktutveckling, tillverkning, arkitektur och kulturhistoria. Inom produktutveckling kan 3D-scanning användas för att skapa digitala prototyper av nya produkter eller för att mäta och analysera befintliga produkter. Inom arkitektur kan 3D-scanning användas för att skapa digitala modeller av byggnader eller miljöer. Inom kulturhistoria kan 3D-scanning användas för att skapa digitala kopior av artefakter eller för att bevara kulturarv.

 

Varför välja Stedings Maskinbyrå för 3D-scanning?

Stedings Maskinbyrå är ett företag som specialiserar sig på 3D-scanning och har många års erfarenhet inom området. Vi har den senaste tekniken och utrustningen för att garantera högsta möjliga kvalitet på våra 3D-scanningstjänster. Vi har även en bred kompetens inom produktutveckling, tillverkning och arkitektur, vilket gör oss väl lämpade för att hantera olika typer av 3D-scanningprojekt. Vår personal är också kunnig och erfaren inom området och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov. Vi är övertygade om att du kommer att vara nöjd med våra 3D-scanningstjänster och att du kommer att se resultat av högsta kvalitet.

 

FAQ